ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η PORTA NOVA πιστοποιεί επίσημα τη χρονική αντοχή και την ποιότητα κατασκευής ;όλων των θωρακισμένων πορτών της , σύμφωνα με τις μεθόδους και τις προδιαγραφές που είναι καθορισμένες από την Ευρωπαϊκή οδηγία ENV 1627 – 1 για την αντιδιαρρηκτικότητα.
Διαθέτει 3 πιστοποιημένα μοντέλα, κατηγορίας Class 2, Class 3 και Class 4 από το έγκυρο κρατικό Ιταλικό ινστιτούτο Giordano.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Η Porta Nova διαθέτει επίσημη πιστοποίηση θερμομόνωσης, απόδοσης 1,8 ud βάση της Ευρωπαϊκής οδηγίας ENV 14351, από το Γερμανικό ινστιτούτο δοκιμών ift Rosenheim.
Το πακέτο πιστοποιημένης θερμομόνωσης περιλαμβάνει μόνωση με πετροβάμβακα, διπλά λάστιχα , ειδικό αεροφράχτη και εσωτερική γόμωση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Η Porta Nova διαθέτει επίσημη πιστοποίηση ηχομόνωσης επιπέδου 36 dB βάση της Ευρωπαικής οδηγίας EN ISO 10140-1, από το έγκριτο ινστιτoύτο δοκιμών ift Rοsenheim της Γερμανίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Η Porta Nova διαθέτει επίσημη πιστοποίηση θερμομόνωσης, απόδοσης 1,8 ud βάση της Ευρωπαϊκής οδηγίας ENV 14351, από το Γερμανικό ινστιτούτο δοκιμών ift Rosenheim.
Το πακέτο πιστοποιημένης θερμομόνωσης περιλαμβάνει μόνωση με πετροβάμβακα, διπλά λάστιχα , ειδικό αεροφράχτη και εσωτερική γόμωση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Η Porta Nova διαθέτει επίσημη πιστοποίηση ηχομόνωσης επιπέδου 36 dB βάση της Ευρωπαικής οδηγίας EN ISO 10140-1, από το έγκριτο ινστιτoύτο δοκιμών ift Rοsenheim της Γερμανίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ

Η Porta Nova διαθέτει επίσημη πιστοποίηση της maximum δυνατής πυραντοχής για πόρτα διάρκειας 240min (4 ώρες) , από το Βρετανικό ινστιτούτο CAMBRIDGE FIRE RESEARCH .

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Η PORTA NOVA, στα πλαίσια των καινοτόμων κατασκευών της, διαθέτει πιστοποιητικό κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Αρ.6003241) για το ειδικό κλείδωμα θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας με λοξούς πύρους!!!

ISO 9001

Η PORTA NOVA πιστοποιεί το δικό της σύστημα παραγωγής, κατά ISO 9001:2008, απόδειξη της αξιοπιστίας όλης της οργάνωσης της επιχείρησης.
Η πιστοποίηση αφορά στη διαχείριση για την ποιότητα όλων των υπηρεσιών και των διαδικασιών εργασίας της επιχείρησης: δηλαδή, το σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορική διάθεση πορτών.
Είναι πιστοποιημένη από το Διεθνή Οργανισμό BUREAU VERITAS.

Πολλά προϊόντα απαιτούν σήμανση CE προτού μπορέσουν να πωληθούν στην ΕΕ.
Η σήμανση CE υποδηλώνει ότι ένα προϊόν έχει αξιολογηθεί από τον κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος της ΕΕ.
Η Porta Nova φέρει σήμα CE σε κάθε πόρτα που παράγουμε.