Πόρτες Ασφαλείας με μεντεσέ

Το αγοραστικό κοινό πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν πόρτες ασφαλείας των οποίων η αντοχή σε προσπάθειες διάρρηξης είναι πιστοποιημένη από επίσημους διεθνείς φορείς και ινστιτούτα και κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις (Class 1-5).
Η αξιολόγηση του βαθμού ασφαλείας μιας θωρακισμένης πόρτας είναι απλή χάρη στους σχετικούς πανευρωπαϊκούς κανονισμούς, αρκεί να αναζητήσετε πάνω στην πόρτα την ετικέτα που αναφέρει την κατηγορία πιστοποίησης και κατά συνέπεια την ανταπόκρισή της σε καλά καθορισμένα αντιδιαρρηκτικά κριτήρια από την Ευρωπαϊκή οδηγία – πρότυπο ENV 1627-1.
Η ετικέτα είναι η απόδειξη ότι το προϊόν έχει περάσει από μία αυστηρή διαδικασία εξέτασης και δοκιμών για την έγκριση και πιστοποίησή του, ενώ υποδεικνύει και δεσμεύει τον κατασκευαστή για την κατηγορία κατάταξης, όπως ορίζει ο νόμος.
Είναι το μόνο που σας εξασφαλίζει 100% προστασία.

Πόρτες Ασφαλείας με μεντεσέ