Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές της PORTA NOVA, 15 Καπετάν Κορέλα & οδός Παρνηθος, Κηφισιά 145 64, Ελλάδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], τηλέφωνο: +30 210 6250306, σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ( portanova.gr ) (“Υπηρεσία”). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν δεν συναινείτε στο ίδιο, παρακαλούμε μην έχετε πρόσβαση ή μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και θα αναρτήσουμε την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου στην Υπηρεσία. Η τροποποιημένη Πολιτική θα ισχύει 180 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποιημένης Πολιτικής στην Υπηρεσία και η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας μετά από αυτήν την περίοδο θα αποτελέσει αποδοχή της τροποποιημένης Πολιτικής Απορρήτου. Συνιστούμε επομένως να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα.

Πώς Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες Σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Μάρκετινγκ / Προωθητικές δραστηριότητες
  2. Συλλογή ανατροφοδότησης από τους πελάτες

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα σας ζητήσουμε συναίνεση και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο μετά τη λήψη της συναίνεσής σας και στη συνέχεια, μόνο για το(τα) σκοπό(ς) για το(τα) οποίο(α) δώσατε συναίνεση εκτός εάν ο νόμος απαιτεί διαφορετικά.

Πώς Διαμοιράζουμε τις Πληροφορίες Σας

Δεν θα μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη χωρίς να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ανάλυση

Απαιτούμε από τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που τους μεταφέρουμε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο μεταφέρθηκαν και όχι να τις διατηρούν για περισσότερο χρόνο από ό,τι απαιτείται για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

Επίσης, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τα ακόλουθα: (1) για να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία, (2) για να επιβάλουμε τις συμφωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, ή (3) για να ανταποκριθούμε σε αξιώσεις ότι η χρήση σας της Υπηρεσίας παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Αν η Υπηρεσία ή η εταιρεία μας συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από μια άλλη εταιρεία, οι πληροφορίες σας θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρονται στο νέο ιδιοκτήτη.

Τα Δικαιώματά Σας

Ανάλογα με το νόμο που ισχύει, μπορεί να έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό ή αντίθεση στην ενεργή επεξεργασία των δεδομένων σας, να μας ζητήσετε να μοιραστούμε (να προωθήσουμε) τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλο οντότητα, ανάκληση οποιασδήποτε συγκατάθεσης που μας παρασχέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, δικαίωμα υποβολής παραπόνου σε αρμόδια αρχή και άλλα δικαιώματα που ενδεχομένως να είναι σχετικά βάσει ισχύοντος δικαίου. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στο [email protected]. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας σύ μφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Σημειώστε ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση για την επεξεργασία τους για τους απαιτούμενους σκοπούς, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκαν οι πληροφορίες σας.

Cookies Κ.λπ.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε αυτές και τις επιλογές σας σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κατάχρηση ή την μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των πληροφοριών σας υπό τον έλεγχό μας. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τους ενσωματωμένους κινδύνους, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια και συνεπώς, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας που μας μεταφέρετε και το κάνετε κατ’ ευθείαν με δικό σας ρίσκο.

Παράπονα / Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας που είναι διαθέσιμες σε εμάς, μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στη διεύθυνση PORTA NOVA, 15 Καπετάν Κορέλα & οδός Παρνηθος, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.