Το Μάιο του 2018 η PORTA NOVA κλήθηκε να συμμετάσχει στην πολύ επιτυχημένη έκθεση «The Architect Show», μόνο για αρχιτέκτονες και επαγγελματίες του χώρου.